Bescherming van uw persoonsgegevens

Bij Assurantiekantoor Bremer zij wij blij met u als klant en vinden wij het belangrijk dat u ook blij met ons bent. Daarvoor doen we onze uiterste best en zetten we graag en stapje harder.

Zo zorgen wij bijvoorbeeld extra goed voor uw persoonlijke gegevens. Dat is niet alleen omdat het College Bescherming Persoonsgegevens (CBG) dat van ons vraagt, maar ook omdat we willen dat u blij met ons blijft. Uw persoonlijke gegevens zijn van u en als het aan ons ligt, blijft dat ook zo. Wij doen er alles aan om uw privacy te beschermen en te zorgen dat er niemand anders met uw privégegevens vandoor gaat. Daarom bewaren we ze op een goed beveiligde plek en verstrekken wij ze nooit aan derden voor commerciële doeleinden.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

  • Voor een goed advies en de beste dienstverlening;
  • Voor het aanvragen en afsluiten van een verzekeringsovereenkomst;
  • Voor het openen van een Regiobank betaal- of spaarrekening;
  • Voor een schademelding, schade-uitkering, expertise bij schade of herstel van schade ;
  • Om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving;
  • Om fraude te voorkomen en te bestrijden;

Voor een goed advies en de beste dienstverlening bewaren we een aantal persoonlijke gegevens in onze eigen administratie. Welke gegevens bewaren wij van u en waar hebben we die voor nodig?

NAWTE-gegevens:

Dat is een mondvol, maar hiermee bedoelen we uw Naam, Adres en Woonplaats, aangevuld met uw Telefoonnummer en E-mailadres.
Hiermee kunnen wij u bereiken om u te informeren. Bijvoorbeeld als uw nieuwe polis er is, als de voorwaarden van uw verzekering wijzigen of om u te helpen met uw schadeafhandeling. Omdat we dit graag persoonlijk doen, hebben we naast uw adres natuurlijk ook uw naam nodig.

Geslacht:

Bent u een meneer of een mevrouw? Wij vinden het zelf vervelend om onjuist te worden aangesproken, dus willen we dat bij u ook niet doen.

Geboortedatum:

Bij sommige verzekeringen speelt leeftijd een rol. Vanaf 18 jaar gaat bijvoorbeeld iedereen premie betalen voor de zorgverzekering en voor sommige verzekeringen wijzigen de voorwaarden als je wat ouder bent of wordt.

Bankrekeningnummer(s):

Dit hebben wij nodig voor het ontvangen van uw verzekeringspremie of voor het uitbetalen van een schadebedrag.

Gezinssamenstelling:

Heeft u een aansprakelijkheidsverzekering, dan wilt u toch dat uw gezinsleden ook meeverzekerd zijn? Of wat denkt u van een zorgverzekering?

Uw verzekeringen:

Om u goed te adviseren is het belangrijk om te weten welke verzekeringen u heeft en of die nog toereikend zijn.

Uw schadeverleden:

Als u op enig moment schade heeft geleden, dan registreren wij dat. Op basis van uw schadeverleden kunnen wij u bijvoorbeeld adviseren op het gebied van preventie en het beperken van schade.

Kentekengegevens:

Om een motorvoertuig te kunnen verzekeren geeft u het kenteken van het voertuig door. Met uw kenteken zoeken wij de verzekering die het best bij u past en controleren wij regelmatig of dat nog steeds zo is.

Eigendomsgegevens:

Denk hierbij aan het adres van onroerend goed als u een opstalverzekering afsluit. Ook deze gegevens bewaren wij om te zorgen voor een adequate dekking.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Het kan dan wel zo zijn dat wij een product of dienst niet kunnen aanbieden. Uiteraard vertellen wij u dit zo snel mogelijk.

Uw Burgerservicenummer (BSN) en andere bijzondere gegevens

Assurantiekantoor Bremer is een zelfstandig intermediair van de Regiobank. Banken zijn verplicht om gegevens uit te wisselen met de Belastingdienst en hebben daarvoor uw Burgerservicenummer nodig. Voor het openen van een betaal- of spaarrekening moeten wij dit dus aan u vragen. Wij geven uw BSN direct door via de beveiligde verbinding met de Regiobank en bewaren het nooit in onze eigen administratie.

Nummer van ID-bewijs:

Voor een aantal zaken identificeert u zich met uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Zo'n document heeft een nummer. Uw verzekeringsmaatschappij gebruikt dat om uw ID-bewijs op echtheid te controleren.

Gezondheidsgegevens:

Bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is het belangrijk te weten hoe uw gezondheid ervoor staat. Ook als u een verzekering tegen ziekteverzuim van werknemers heeft, kunnen wij gezondheidsgegevens vragen.

Strafrechtelijk verleden:

Ooit eens buiten de pot gepiest? Dat kan helaas soms gebeuren. Uw verzekeringsmaatschappij wil dit wel graag weten voor het afsluiten van een verzekering. Niemand zal hier graag over praten, maar deze informatie achterhouden kan vervelende gevolgen hebben.

Bovenstaande gegevens kunnen wij dus wel van u vragen, maar we bewaren ze nooit.

Dus jullie geven wél persoonsgegevens door?

Ja, inderdaad, Assurantiekantoor Bremer is tenslotte adviseur en bemiddelaar. Wij bemiddelen tussen u en de Regiobank en/of verzekeringsmaatschappijen. Uw gegevens verwerken wij altijd via een goed beveiligde verbinding met de betreffende maatschappijen.

Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden voor commerciële doeleinden!

Welke rechten heeft u?

Omdat het uw persoonlijke gegevens zijn, heeft u het recht om:

  • in te zien welke gegevens wij van u hebben;
  • uw gegevens te laten corrigeren;
  • uw gegevens op te vragen om door te sturen naar een andere partij;
  • uw gegevens te laten verwijderen (zie hieronder).

U kunt hiervoor altijd zonder problemen bij ons terecht. De enige voorwaarde die wij stellen is dat u door middel van uw ID-bewijs kunt aantonen dat u bent wie u zegt te zijn.

Het verwijderen van uw gegevens

Uiteraard voldoen wij graag aan uw verzoek. Alle gegevens die wij niet langer nodig hebben om uw belangen te behartigen, zullen wij onverwijld verwijderen. Dit met uitzondering van de gegevens die wij op grond van artikel 4:23 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht zijn te archiveren.

Ook de gegevens die wij nodig hebben om ons te kunnen verweren, indien u in de toekomst zou menen dat wij uw belangen niet of onvoldoende hebben behartigd, zullen wij blijven archiveren en dus niet wissen. Deze laatste gegevens zijn wij wel bereid te verwijderen indien u bereid bent ons schriftelijk te ontslaan van elke aansprakelijkheid voor het naar uw oordeel niet of onvoldoende behartigen van uw belangen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Als dit stopt bewaren wij uw gegevens voor de termijn die de Wet op het financieel toezicht voorschrijft.