Werknemers

Als werkgever bent u in belangrijke mate verantwoordelijk voor uw werknemers. De risico's die hiermee samenhangen kunt u verzekeren. Wat u wel en niet wilt verzekeren hangt af van de grootte van uw onderneming en de mate waarin u zelf in staat bent de risico's te dragen.

Ziekteverzuim

Als een werknemer ziek wordt, bent u als werkgever verplicht om twee jaar loon door te betalen. Ook zult u met andere kosten worden geconfronteerd, denk daarbij aan het inhuren van een vervangende kracht en re-integratiekosten. Lees meer over verzekeren tegen ziekteverzuim.

Ongevallen

Als een van uw werknemers een ongeval krijgt dan is dit voor alle betrokkenen een vervelende situatie. Als werkgever kunt u vaak veel voordeliger dan als particulier een ongevallenverzekering afsluiten voor uw werknemers. Lees meer over een ongevallenverzekering.

Collectieve verzekeringen

Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf, kunt u in aanmerking komen voor een collectieve regeling voor uw personeelsleden. Lees meer over een collectieve verzekering.